Academisch Nederland kwaad op minister Leers

De universiteitenvereniging VSNU, de Hbo-raad, het Interstedelijk Studentenoverleg (Iso) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) geven minister Leers van Immigratie en Asiel een veeg uit de pan.

VSNU laakt opheffing Fes

De koepelorganisatie van universiteiten VSNU slaat in een brief aan de Tweede Kamer alarm over de geplande opheffing van het Fonds Economische Structuurversterking (Fes).