Ronald Hack naar Unisys

Ronald Hack, die tot nog toe bij LogicaCMG aan biometrieprojecten werkte, is aangenomen als topman bij Unisys.