Asperitas and Shell immerse themselves in keeping IT and the planet cool

In the world of power-hungry data centers, companies big and small are coming together as part of the Open Compute Project (OCP) to build consensus and paint the industry green. In collaboration, OCP platinum members Shell and Asperitas believe they have a sustainable solution to keep your IT cool: immersing it in a specialized cooling fluid to drastically reduce energy consumption, while simultaneously harnessing waste heat energy for reuse.

Amsterdam proeftuin voor slimme energiesystemen

Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) voegt zich bij het vorig jaar gestarte onderzoeksprogramma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (Urses) van NWO en Shell.

Starters vinden makkelijk een hightechbaan

De markt trekt aan, daarvan profiteren ook starters op de hightecharbeidsmarkt. Vooral afgestudeerde academici vinden vrij makkelijk een baan. De werkgevers zetten merendeels nog niet in op leuke extra‘s maar investeren in opleidingstrajecten om de kloof tussen school en werk te overbruggen.

Erwin van Ginkel brengt ingenieurs in de klas

Hij werkt bij Jet-net om exacte studies te promoten op middelbare scholen. Zijn project Ingenieur@school om leerlingen in de derde klas warm te maken voor een bètaprofiel, gaat binnenkort zijn tweede jaar in. Wie is Erwin van Ginkel en waarom moeten we hem kennen?