Efficiëntere pompbewaking met automatische patroonherkenning

Slimme conditiemonitoring maakt het mogelijk om ongeplande stilstand van installaties te voorkomen en mensen en middelen efficiënt in te zetten. Kunstmatige intelligentie speelt daarbij een centrale rol. Simon Jagers van het Leidse Semiotic Labs legt uit hoe de combinatie van anomaliedetectie en classificatie van patronen in elektrische signalen waardevolle informatie oplevert over de gezondheid van industriële pompen.

Op naar de draaiende-as-as-a-service

Door machine learning los te laten op het stroomgebruik kan startup Semiotic Labs voorspellen wanneer een elektromotor het zal begeven. Bedrijven kunnen daardoor hun onderhoud beter plannen en downtime voorkomen.