Groningers meten germanaantransistor door

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben de eerste metingen verricht aan een transistor gemaakt van germanaan, een soort grafeen van germaniumatomen in plaats van koolstof, en met waterstof eraan gebonden.

Spinstromen door een isolator smokkelen

Een isolator laat geen stroom en dus ook geen spinstroom door, maar kan de laatste toch via een omweg doorgeven, ontdekten onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en collega’s. De vondst zou efficiëntere thermo-elektrische generatoren kunnen opleveren.

Virtuele veer houdt robotzwerm bijeen

Een virtuele veer is een robuuste manier om robots in formatie te laten rijden zonder centrale aansturing en met alleen lokale communicatie, concludeert RUG-promovendus Ewoud Vos.