Prisma-testtool voorkomt gegoochel met getallen

Dat testprojecten steeds meer onder druk komen te staan, is niet nieuw. Het blijkt echter geen sinecure om een goede testaanpak op te stellen en te onderhouden. Een van de gebruikte middelen is de productrisicomatrix. Recent hebben Improve Quality Services en Tass Software Professionals dit proces geformaliseerd. Ondersteuning van de methode in de vorm van een freewaretool zorgt ervoor dat de focus op de inhoud blijft en dat het geen gegoochel wordt met getallen in een spreadsheetprogramma.

Ooti-studenten genereren FPGA-code vanuit Matlab en Simulink

In het kader van twee workshops Systeem- en Software-engineering hebben twee jaargangen Ooti-studenten gewerkt aan de realisatie, optimalisatie en uitbreiding van een klantgestuurde opdracht. Het resultaat is een raamwerk waarmee vanuit Matlab/Simulink en een X-beschrijving volledig automatisch Handel-C-code is te genereren die de besturing implementeert op een Celoxica-bordje met daarop een Xilinx-FPGA met drie miljoen poorten. Medebedenker en technisch coach Herman Roebbers van Philips Tass vertelt over de ervaringen.

Celoxica en TASS samen in ESL

Celoxica en Philips-onderdeel TASS hebben hun krachten gebundeld op het gebied van electronic system level-ontwerp.