Unittests met Gherkin

Ontwikkeling en onderhoud van tests vereisen een grote inspanning van het ontwikkelteam. Door naar een hoger abstractieniveau te gaan voor de testspecificaties is hierin een grote efficiëntieslag te maken, zo ondervond een r&d-organisatie binnen Philips Healthcare.