Using low-code to create control software for a system you’ve never seen

Philips Engineering Solutions builds product test equipment for customers all over the world. The control software is created, verified and deployed remotely using the model-based low-code approach supported by the Cordis Suite development platform. The tooling allows the engineers in Eindhoven to have the testers up and running without ever having seen them.

Groener schoon water

De beschikbaarheid van schoon water wordt steeds belangrijker, zowel politiek als vanuit het oogpunt van het milieu. Membraandistillatie kan mogelijk schoon water leveren met een veel lager energieverbruik. Met ondersteuning van Philips Innovation Services op de High Tech Campus is Aquaver uit Rotterdam erin geslaagd deze techniek in slechts één jaar te ontwikkelen tot ‘s werelds eerste commerciële product op dit gebied.