Ook Osram splitst op

Osram is van plan zijn algemene verlichtingsactiviteiten onder te brengen in een aparte juridische identiteit.

Massaontslag bij Osram

Met de bedoeling 260 miljoen euro op jaarbasis te besparen is Osram van plan wereldwijd 7800 banen te schrappen, ongeveer een vijfde van het totaal.