Protest in Delft tegen afschaffing bètamasterbeurs

De TU Delft, FME-CWN en Kivi Niria hebben samen met de Christenunie, de gemeente Delft en vertegenwoordigers van studentenorganisaties 16 maart actie gevoerd tegen de voorgenomen afschaffing van de basisbeurs in de masterfase.