Met chiptechnologie actief in passieve elektronica

In 2009 kwam NXP’s fab in het Normandische Caen op eigen benen als spin-off Ipdia. De integrated passive devices-technologie van de afsplitsing is zes jaar later terug te vinden in toepassingen uiteenlopend van pacemakers tot boorkoppen voor de olie-industrie. Bits&Chips ging langs om te kijken wat het bedrijf nu precies doet.