Distributieovereenkomst Indes en Lecroy

Lecroy heeft een overeenkomst getekend met Indes-IDS voor de distributie van Lecroy-protocolanalyzers, oscilloscopen en seriële datatestoplossingen in de Benelux.