Requirementshergebruik is een bewuste keuze

Hergebruik in ontwikkeling van software en systemen is niet nieuw. We hebben het immers vaak over (software)componenten. Hergebruik van beschikbare en bewezen componenten scheelt veel tijd tijdens de realisatie van een product. Maar kunnen we vóór deze fase al de voordelen van hergebruik benutten? Ja, dat kan. Met een gestructureerde aanpak kunnen we de requirements voor een product eerder en beter gedefinieerd krijgen. Dit betekent dat we de juiste producten eerder en met hogere kwaliteit op de markt kunnen brengen.

Dienstverleners gematigd positief over 2009

Ondanks de economische tegenwind zijn de embedded-dienstverleners niet somber gestemd over de nabije toekomst. Het merendeel denkt komend jaar zelfs nog licht te kunnen groeien. De weg daarnaartoe loopt via competentiespreiding, risicodeling en uitbesteding.

ICT halverwege doel driehonderd specialisten in Duitsland

ICT Automatisering brengt dit jaar zijn Duitse dochters onder één paraplu. De dochter XCC Software opereert sinds 1 januari onder de holding ICT Software Engineering. Ook Lineas Automotive en Zip gaan op den duur onder deze naam opereren. De vorming van een volwassen Duitse holding en werkmaatschappijen is een mijlpaal voor Nederlands grootste dienstverlener in technische en embedded-automatiseringsdiensten.