Modelgebaseerd ontwerpen van regelsystemen voor het mkb

Het Fast & Curious-project probeert modelgebaseerde ontwikkeling van regelsystemen laagdrempeliger te maken voor mkb’ers. Een vereenvoudigd V-model past goed bij hun ontwikkelpraktijk, zo blijkt uit de ervaringen van de projectpartners.

Studenten stoeien met embedded vision

Tijdens de minor Embedded Vision Design ontwikkelen studenten in acht weken software om camerabeelden te verwerken voor uiteenlopende toepassingen. Hugo Arends en Herman Riezebos van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bespreken de oogst van dit jaar.