‘Investering nodig om tekort hbo-technici te lijf te gaan’

Om het dreigend tekort aan hbo-technici af te wenden, zouden hogescholen bètatechnische expertisecentra moeten ontwikkelen op thema‘s die gekoppeld zijn aan de sleutelgebieden van het Innovatieplatform en andere maatschappelijke innovatieprogramma‘s.

Hbo’ers vaker naar universiteit

Tussen 1995 en 2003 is het aandeel van afgestudeerde hbo‘ers die doorstroomden naar het wetenschappelijk onderwijs bijna verdubbeld van 6,9 naar 12,5 procent.