Cocreatie in een complexe keten

De afgelopen zestien jaar is Fourtress opgeschoven van een pure specialist in embedded software naar een leverancier van end-to-end-oplossingen. Een gesprek met oprichters Pim Grol en Harry Schlatmann.

Je eigen projectje in stalautomatisering

Koen Siemelink is software-engineer. Via Fourtress in Eindhoven is hij gedetacheerd bij Hotraco in Hegelsom. Daar werkt hij zelfstandig aan de ‘afstandsbediening’ voor een nieuwe pluimveecomputer.

Slim op weg

Nederland wil gidsland zijn voor slimme mobiliteit. De zelfrijdende auto is een van de hoofdthema’s bij zijn EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Maar als we de doorstroming van het verkeer niet verbeteren, staat die wagen ook gewoon stil in de file. Pim Grol van Fourtress bespreekt de stand van zaken in slimme mobiliteit op de Nederlandse wegen.

Dienstverleners gematigd positief over 2009

Ondanks de economische tegenwind zijn de embedded-dienstverleners niet somber gestemd over de nabije toekomst. Het merendeel denkt komend jaar zelfs nog licht te kunnen groeien. De weg daarnaartoe loopt via competentiespreiding, risicodeling en uitbesteding.