Brainport krijgt testomgeving innovatieve mobiliteit

Zo‘n twintig bedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben onlangs een intentieverklaring getekend om in de regio Eindhoven-Helmond een permanente testomgeving te realiseren voor slimme verkeerssystemen.