Europese subsidie voor PV-bedradingsmachine

Een consortium van grotendeels Nederlandse organisaties krijgt van het European Institute of Innovation & Technology (EIT) subsidie om machines te bouwen die dunnefilmzonnecellen bedraden.

Regie over mechatronica met ASD en Mathworks

CCM past al enkele jaren succesvol een modelgebaseerde aanpak toe op het gebied van regeltechiek. De controlesoftware, die de regie voert over de verschillende regelsystemen, vereist echter een andere aanpak. Bij de ontwikkeling van een Philips-scanner voor microscoopglaasjes werd voor het eerst Verums ASD-aanpak ingezet. De nauwkeurige specificatie van de interfaces die deze methode afdwong, vereenvoudigde de integratie van de deelsystemen aanzienlijk. Een waardevolle aanvulling op de vertrouwde Mathworks-tooling.