Gefascineerd door zelforganisatie

Simpele spelers kunnen zich met simpele spelregels in complexe systemen organiseren. Hans Abbink was gefascineerd door dit idee, maar hij zag dat dit binnen de informatica nog lang geen gemeengoed was. In 2000 richtte hij het bedrijf Almende op om hier onderzoek naar te doen.