Werkgevers: topsectoren op koers

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

VNO-NCW en MKB-Nederland spreken de conclusie van het Financieele Dagblad tegen dat het topsectorenbeleid te wensen overlaat. De zakenkrant schreef donderdag dat bedrijven sinds de introductie van het industriebeleid minder zijn gaan investeren in publiek-privaat onderzoek. De werkgeversorganisaties wijzen er echter op dat bedrijven aanvankelijk niet wisten waar ze aan toe waren. De bedragen die toen werden toegezegd, mogen daarom niet als startpunt worden genomen.

‘Het bedrijfsleven was bezig met voetballen, terwijl de lijnen nog uitgezet moesten worden’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij wijzen erop dat als de onduidelijke eerste jaren buiten beschouwing worden gelaten, de private bijdragen juist met tweehonderd miljoen euro gestegen in de laatste ronde innovatiecontracten.

Al met al ligt het topsectorenbeleid volgens VNO-NCW en MKB-Nederland op koers, al betekent dat niet dat het af is. Eerder hebben zij al bepleit dat de overheid een miljard euro meer zou moeten investeren in onderzoek, vooral bètatechnisch onderzoek.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login