Vraag naar componenten piekt na Japanse ramp

Paul van Gerven
Leestijd: 2 minuten

In de nasleep van de ramp in Japan melden elektronicadistributeurs wereldwijd dat ze een forse toename van bestellingen te verwerken hebben gekregen. Hun klanten trachten zich in te dekken tegen de schade die de mondiale toeleverketen voor de elektronica-industrie heeft opgelopen, ook al is de schade nog grotendeels onduidelijk. De berichten over de omvang druppelen binnen, maar een complete inventarisatie zal nog geruime tijd op zich laten wachten.

Behalve de gestaakte productie van chips, componenten en andere elektronicaproducten, zijn er in Japan ook veel bedrijven gevestigd die aan het begin van de toeleverketen opereren. Zo schat marktanalist IHS Isuppli dat 25 procent van de totale silicium-waferproductie stilligt, hetgeen vooral DRam- en Nand-makers zal treffen – ook buiten Japan. De verwachting is dan ook dat de prijzen van deze geheugens verder zullen stijgen de komende weken. Japan is daarnaast verantwoordelijk voor een groot deel van de productie van ruwe grondstoffen voor printplaten. Volgens Isuppli is nog slechts 30 procent van deze productiecapaciteit operationeel. En ten slotte komt het merendeel van de speciale plastics die gebruikt worden om chips in de verpakken uit Japan, maar de omvang van de schade in deze sector is onduidelijk.

Algemeen wordt aangenomen dat er voldoende voorraden zijn om de klappen in de toeleverketen een aantal weken op te vangen. Vooral in de halfgeleiderindustrie dreigden voorraden te hoog op te lopen, dus is het een geluk bij een vreselijk ongeluk dat er nu een beroep moet worden gedaan op de reserves. Productie-interrupties van zes weken of meer zullen echter zonder meer wereldwijd voor ernstige problemen zorgen. Veel zal afhangen van hoe snel de elektriciteitsvoorziening en infrastructuur weer operationeel kunnen worden gebracht. Veel getroffen bedrijven melden beperkte schade, maar kunnen zonder energievoorziening en adequate logistiek niet aan de slag.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login