TUE start lab voor ai-gestuurde productie en onderhoud

Jessica Vermeer
Leestijd: 1 minuut

De Technische Universiteit Eindhoven heeft een nieuw Icai-lab opgezet in samenwerking met een aantal industriële partners. Het eerste Icai-lab in Eindhoven ‘AI-enabled Manufacturing and Maintenance’ (Aimm) is een samenwerking met industriële partners KMWE, Lely, Marel en Nexperia en staat onder academisch toezicht van Ivo Adan en Geert-Jan van Houtum. Aimm moet de besluitvorming in productie en onderhoud met behulp van kunstmatige intelligentie verbeteren.

De TUE richtte vorig jaar het ai-instituut Eaisi op. De universiteit ziet een groeiende trend waarin ai wordt gebruikt om zeer geavanceerdere taken uit te voeren. De oprichting van het Eaisi Aimm-lab is volgens de TUE een voor de hand liggende evolutie van het programma.

In het kader van het initiatief worden zeven promovendi-onderzoeksposities gecreëerd bij de businesspartners en TUE. De onderzoeksgebieden zullen direct raakvlakken hebben met onderwerpen als autonome agents & robotica, computervision, besluitvorming, het ophalen van informatie, kennisrepresentatie en -analyse, natural language processing en machine learning.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login