TNO-specialist Willems benoemd tot deeltijd hoogleraar TUE

Alexander Pil
Leestijd: 1 minuut

Frank Willems is per 1 januari benoemd tot deeltijd hoogleraar Integrated Powertrain Control binnen de onderzoeksgroep Control Systems Technology van de TU Eindhoven. In deze nieuwe functie, mede mogelijk gemaakt door TNO, zal Willems zich richten op de ontwikkeling van optimale en robuuste regelmethodieken voor aandrijflijnregelingen van voertuigen. Hierbij staat de complete integratie van energie- en emissiemanagementstrategieën centraal. Dit onderzoek is van belang omdat optimalisatie van de totale aandrijflijnprestatie binnen de gestelde emissie-eisen niet meer via de geijkte paden kan. De toenemende aandacht voor de werkelijke stikstofoxiden (NOx) en roetemissie op de weg vraagt om een robuuste, systematische aanpak met garantie van de prestatie onder sterk variërende bedrijfsomstandigheden. Met de toepassing van energierecuperatiesystemen en (combinatie van) duurzame brandstoffen in flex fuel verbrandingsconcepten zal ook de complexiteit en diversiteit van toekomstige ultraschone en -zuinige voertuigen verder toenemen. Om ontwikkeltijden en –kosten te minimaliseren gaan modelgebaseerde regelmethodieken een steeds belangrijkere rol spelen. Ultieme doel is autokalibratie, waarbij de energie-efficiëntie van de totale aandrijflijn online wordt geoptimaliseerd door toepassing van smart sensor en trajectinformatie in zelflerende regelconcepten.

Met de aanstelling van Willems haalt de TU Eindhoven de benodigde kennis en expertise binnen om de nieuwe leerstoel Integrated Powertrain Control vorm te kunnen geven. Willems zal zijn werkzaamheden als deeltijd hoogleraar combineren met zijn functie als senior onderzoeker bij TNO Automotive.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login