Razendsnelle kwaliteitscontroles dankzij ai en 3d-röntgenscanner

Walter Nackaerts is business director bij Deltaray. Het bedrijf zelf wordt ondersteund door de Universiteit Antwerpen en Imec.Istart. Het werd recent geselecteerd door Taftie, het Europese netwerk van innovatieagentschappen, als Belgisch finalist voor het Euroquity Investor Event 2020. Ook werd het genomineerd door Trends als een van de vijf meest beloftevolle Belgische startups die nieuwe technologie ontwikkelen voor de industrie.

Leestijd: 4 minuten

Terwijl onderdelen alsmaar complexer worden, evolueren de inspectiemogelijkheden van productiebedrijven voor kwaliteitscontroles niet mee. Zero defect manufacturers zien hun marges smelten als sneeuw voor de zon terwijl ze steeds meer investeren in tijd en mankracht om de kwaliteit voor hun cliënteel te waarborgen. De Vlaamse startup Deltaray heeft daarom een versnelde 3d-scantechnologie ontwikkeld op basis van röntgenstralen die kwaliteitscontroles op of naast productielijnen mogelijk maakt. Deze innovatieve ai-oplossing is honderd keer sneller dan alternatieven waardoor de inspectie kan gebeuren in realtime en aan productiesnelheid.

Kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat de onderdelen die bij productiebedrijven van de band rollen geen gebreken vertonen en voldoen aan de behoeftes van de klant. Gebeurt dit niet of verkeerd, kan het product de gebruiker in gevaar brengen en voor de fabrikanten enorme kosten veroorzaken door bijvoorbeeld terugroepacties. Deze kwaliteitscontroles creëren in sectoren zoals de automobielindustrie en de medische en farmawereld steeds meer uitdagingen.

In de automobielindustrie is zero defect manufacturing een must aangezien terugroepacties koste wat het kost moeten worden vermeden. Die werkwijze vereist evenwel een grote investering in tijd en mankracht. Fabrikanten kunnen het aantal steekproeven verhogen, maar deze werkwijze biedt geen oplossing om 100 procent inspectie te bereiken. Ook in de medische en farmasector ontbreekt de technologie om op een snelle en efficiënte manier inspecties uit te voeren. Hier wordt 100 procent controle uitgevoerd door te opteren voor volledig menselijke inspectie, een noodzakelijke maar geen duurzame oplossing. Productrecalls zijn ook hier nog steeds realiteit.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login