Personeel technische industrie juicht robotisering toe

Alexander Pil
Leestijd: 1 minuut

Medewerkers zijn positief over hun werk in de technologische industrie. Circa 83 procent ziet digitalisering en robotisering als kans en juicht de ontwikkelingen toe. Medewerkers vinden dat technologie het werk uitdagender en leuker maakt, en willen graag leren en hebben behoefte aan vakinhoudelijke scholing en informatie. Ruim 90 procent geeft aan zich verantwoordelijk te voelen om de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden. Daarbij verwacht 76 procent ondersteuning van zijn werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek van Berenschot en Tias, in opdracht van FME.

Met de steeds verdergaande digitalisering kan het concurrentievermogen worden vergroot en ontstaat nieuwe en andere werkgelegenheid. Directievoorzitter Berenschot Hans van der Molen: ‘De bedrijven en overheid moeten samen zorgen voor de noodzakelijke scholing om medewerkers te laten werken met nieuwe technologie. Uit dit onderzoek blijkt dat 99 procent van de medewerkers graag wil ontwikkelen.’ FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: ‘Het is de hoogste tijd om een leven lang leren mogelijk te maken. Bedrijven, scholen en overheid kunnen daar samen voor zorgen.’

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login