Overheid steekt vijftien miljoen in Smart Industry

Alexander Pil
Leestijd: 1 minuut

Het ministerie van Economische Zaken heeft 14,55 miljoen euro subsidiegelden uitgetrokken voor Smart Industry-initiatieven. Fieldlabs kunnen voorstellen insturen tot een maximale bijdrage van drie miljoen euro. De regeling gaat in op 1 januari 2017.

In 2014 is de Actieagenda Smart Industry aangeboden aan de minister van Economische Zaken. Deze agenda is opgesteld door bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Het kabinet ondersteunt de uitvoering van deze Actieagenda. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze agenda uitgevoerd. Daarvoor is een programmabureau opgericht door FME, de Kamer van Koophandel, TNO, Nederland ICT en het ministerie van Economische Zaken. Deze Actieagenda is een aanvulling op de Topsectorenaanpak. De doelstelling is het versnellen van de digitalisering van de industrie met het idee de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie te vergroten en Nederland aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor productieactiviteiten.

‘Met deze vernieuwde regeling geeft het kabinet een duidelijk signaal Smart Industry in toenemende mate te ondersteunen’, reageert FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. ‘Dit vind ik heel positief, want investeren in de versnelling van de digitalisering van Nederland loont. Het creëert nieuwe verdienkracht en banen. Met het stimuleren van Fieldlabs kunnen oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen versneld worden ontwikkeld en gedemonstreerd. Met deze fieldlabs laat Nederland de wereld zien wat mogelijk is en heeft de industrie een springplank om de internationale positie te versterken. Ik kijk ook zeker uit naar de nieuwe kabinetsplannen en hoe we samen deze versnelling nog meer impact kunnen geven.’

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login