Oost-Nederland werkt samen om ai-kracht te verbeteren

Collin Arocho
Leestijd: 1 minuut

Regionale spelers in Oost-Nederland hebben de handen ineen geslagen samen om de nationale ai-innovatiestrategie vooruit te helpen. De samenwerking, die bestaat uit de Economic Board van Arnhem-Nijmegen, Wageningen, Twente Board en Oost NL, beoogt de Nederlandse mondiale positie te versterken en de concurrentiepositie van het oostelijk deel van het land te versterken in termen van een verhoging van Europese fondsen en het verbeteren van de toegang van het bedrijfsleven tot kennis op het gebied van artificial intelligence. De partijen zijn van plan dit te bereiken door de nadruk te leggen op twee aandachtsgebieden: ai voor productie, ontworpen om het concurrentievermogen van de industrie te versterken door middel van digitalisering, en ai voor gezondheid, dat de gezondheidszorg toekomstbestendig wil maken.

De kennisinstituten Economic Board van de Regio Arnhem-Nijmegen met Wageningen en Twente Board gaan de komende maanden een breed gedeelde strategie verder ontwikkelen met stakeholders, zowel publiek als privaat. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is Think East Netherlands, een collectief van 24 regionale partners dat ai een sterke identiteit geeft in een Europese context. Met zijn krachtige ai-ecosysteem is Oost-Nederland een belangrijke motor van ai-innovaties in Nederland en Europa dankzij mkb-kracht, vele spin-offs naast sterke netwerken en fieldlabs zoals Boost Smart Industry Network en Topfit, de ICAI- labs, en de nauwe samenwerking met onder meer Duitsland.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login