Onderzoeksubsidies: geld voor externe kennis

Rolf Grouve is directeur van subsidieadviesbureau Currency Connect.

Leestijd: 2 minuten

Het onderzoeken en testen van innovatieve producten, systemen en processen is tijdrovend en kostbaar. Bovendien is het soms noodzakelijk externe kennis in te zetten om het onderzoek te kunnen doen, bijvoorbeeld wanneer de nieuwe ontwikkeling betrekking heeft op een specifieke sector zoals het onderwijs, de gezondheidszorg of de wetenschap. Voor het uitvoeren van onderzoek in samenwerking met andere partijen zijn vanuit Europa diverse subsidiemogelijkheden. Meestal moeten deze worden aangevraagd door een opgericht samenwerkingsverband van deelnemende ondernemers en kennisinstellingen.

De Europese programma‚Äės bieden subsidiekansen voor zowel de grote multinationals als het mkb. De meeste Europese ICT-subsidies vallen onder de twee grote subsidieparaplu‚Äės: het Zevende Kaderprogramma (KP7) en het Operationeel Programma 2007-2013. Voor beide geldt dat de bedrijven en kennisorganisaties die deelnemen aan het project afkomstig moeten zijn uit meerdere verschillende landen.

KP7 richt zich met name op de ontwikkeling van netwerk- en diensteninfrastructuren zoals intelligente systemen en robotica, nano- en organische fotonica, embedded en gedistribueerde systemen, digitale content en taaltechnologie. Verder zijn er nog KP7‚Äės voor andere sectoren waarin ook ICT-subsidiegeld te verdelen is. Enkele voorbeelden zijn e-health, ICT voor transport, energiegebruik en milieu, systemen voor bedrijfs- en productieprocessen, en e-learning. Niet alle programma‚Äės zijn continu open voor het indienen van aanvragen. De hoogte van de subsidiebijdrages wordt per project bepaald.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content