Ondernemingskamer constateert wanbeleid bij Xeikon

Alexander Pil
Leestijd: 2 minuten

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft vastgesteld dat zich in 2008 en in 2013 wanbeleid heeft voorgedaan bij Xeikon – voorheen Punch Graphix. De uitspraak is goed nieuws voor de activistische belegger Frans Faas en zijn medestanders die de zaak in 2016 aan de kaak stelden en een claim neerlegden van ruim 22 miljoen euro bij Xeikon, het Xeikon-management, Iep Invest en twee Bencis-topmannen.

In 2008 leende Xeikon een bedrag van 45 miljoen euro aan zijn toenmalige grootaandeelhouder Punch International. ‘Deze zogenaamde upstreaming was in strijd met de voorwaarden van het bancaire krediet dat Xeikon had verkregen en met door Xeikon zelf gestelde voorwaarden’, oordeelt de Ondernemingskamer. Xeikon is er vervolgens eind 2008 mee akkoord gegaan dat Punch International het geleende bedrag terugbetaalde door aandelen in en een vordering op Accentis over te dragen. De Ondernemingskamer oordeelt dat zowel de upstreaming als de terugbetaling wanbeleid zijn. ‘Dit laatste omdat dit besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen, onder meer door het ontbreken van een deugdelijke waardering van de aandelen en de vordering.’

Ook bij de overname van Xeikon door investeringsmaatschappij Bencis in 2013 constateert de Ondernemingskamer wanbeleid. ‘In het kader van die overname heeft Xeikon haar aandelen in Accentis en haar vordering op Accentis weer verkocht aan Punch International’, staat te lezen in de uitspraak. Deze zogenaamde carve out acht de Ondernemingskamer wanbeleid. ‘Dit omdat Xeikon heeft nagelaten zich op zorgvuldige wijze een oordeel te vormen over de redelijkheid van de door Punch International voorgestelde carve out-prijs. Daarnaast waren een bestuurder en een commissaris van Xeikon betrokken bij de besluitvorming over de overname en de carve out terwijl die bestuurder en commissaris vanwege hun banden met Punch International een tegenstrijdig belang hadden. Ook dat heeft de Ondernemingskamer aangemerkt als wanbeleid.’ Het gaat daarbij om Gerard Cok en Kees Vlasblom.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login