Ondernemersvertrouwen technologische industrie hoogste sinds 2008

Alexander Pil
Leestijd: 1 minuut

Het ondernemersvertrouwen van de technologische industrie is positief. De groei in omzet, export en prijsverwachtingen laat zien dat de technologische industrie de motor van vernieuwing is en daarmee van groot belang voor de Nederlandse economie’, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. ‘We moeten stoppen met somberen en trots zijn op deze groeimotor voor Nederland. Verder bouwen aan een krachtig industriebeleid is noodzakelijk. Er liggen enorme kansen voor het creëren van meer werkgelegenheid als het nieuwe kabinet minstens een miljard investeert in onderzoek, het innovatiebeleid voortzet en zorgt voor een goed opgeleide beroepsbevolking.’

De oproep van de Nederlandse technologische industrie om juist nu extra te investeren in de sector staat niet op zichzelf. Dezentjé Hamming vindt dat de Nederlandse politiek meer moet investeren in de sector. ‘Meer investeren in onderzoek en in het technisch onderwijs op alle niveaus is noodzakelijk voor groei.’ Juist nu de VS inzetten op een protectionistisch beleid, is een gezamenlijke Europese aanpak nodig. Daarom hebben de gezamenlijke industriële brancheorganisaties een verklaring gestuurd aan de Europese Commissie met de oproep om een industriepolitiek te ontwikkelen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login