Nieke Roos
14 May 2009

De gedeeltelijke overname van Bosch Security Systems door Neways is van de baan. De Sonse EMS-specialist zegt ervan af te zien omdat de beveiligingsmarkt zich teleurstellend ontwikkelt als gevolg van de huidige economische tegenwind. Eind vorig jaar ondertekenden de bedrijven een intentieverklaring om ongeveer veertig FTE‘s over te hevelen van de Bosch-vestiging in Breda naar de werkmaatschappij Advanced Applications in Son. Het ging om specialisten in de ontwikkeling en productie van elektronische communicatiesystemen. Bosch en Neways beraden zich nu op mogelijke toekomstige samenwerking als klant respectievelijk leverancier.

Neways heeft de eerste vier maanden van 2009 een substantieel lagere omzet geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het operationele resultaat was negatief, ondanks een verlaagd kostenniveau. De orderportefeuille is redelijk stabiel gebleven, maar de onzekerheid in de EMS-markt houdt aan. Met het bezuinigingsprogramma heeft het bedrijf de afgelopen maanden goede voortgang geboekt en de kostenbasis teruggebracht naar het break-evenniveau voor de omzet. Het programma loopt nog door en zal dit jaar zorgen voor een verdere verlaging van het kostenpeil.