Nederlandse toeleveranciers richten vizier op Duitse medtech-markt

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

Via een publiek-privaat programma gaan twaalf hightech-bedrijven binnen Brainport Industries zich op de Duitse markt voor medische technologie richten. Daarvoor hebben zij het Intomedbizz-partnerschap opgestart. Zij denken dat deze markt in met name Zuid-Duitsland belangrijke kansen biedt. ‘Zuid-Duitse oem’ers in de medtech-sector staan steeds meer open voor samenwerking met toeleveranciers. Zij hebben de overtuiging dat ze hun positie verder kunnen versterken door inniger samen te werken met goede leveranciers en kennispartners. Nederlandse hightech toeleveranciers zijn met hun specialisatie in kleine series en complexiteit een interessante partij voor deze bedrijven’, zegt John Blankendaal, managing director van Brainport Industries en penvoerder van Intomedbizz.

Het gaat om de bedrijven Addit, BKB Precision, Contour Group, Demcon, GBO Design, MI-Partners, NTS-Group, TSG Innoteq, Sioux, Tegema, Van Hoof Groep en Wilting. Brainport Industries zorgt voor de begeleiding en facilitering van de bedrijven. De overheid ondersteunt het programma met kennis en het netwerk van Duitse betrokkenen.

Concreet gaat het programma Partners for International Business zich richten op deelname aan beurzen, het organiseren van handelsmissies, het opzetten van seminars en workshops met Duitse bedrijven en clusterorganisaties, en drie zogenaamde ‘Zuliefertreffen’, waar Nederlandse en Duitse bedrijven met elkaar in contact komen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login