Meer animo voor bètastudies

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

De instroom bij universitaire bètaopleidingen stijgt op jaarbasis meer dan het totale aantal inschrijvingen. Dat blijkt uit voorlopige inschrijfcijfers die de VNSU heeft gepubliceerd. De aanmeldingen voor studies in het profiel Techniek nemen met 11 procent toe ten opzichte van vorig jaar, bij de sector Natuur is dat 9 procent. Dalingen zijn te zien bij Taal & Cultuur (-6 procent), Gezondheid (-5 procent) en Gedrag & Maatschappij (-5 procent), terwijl Economie en Rechten beide ongeveer evenveel studenten trekken als vorig jaar. In totaal hebben zich tot nu toe 1 à 2 procent meer studenten ingeschreven bij een universiteit.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login