KSB bespaart energie bij ontzilting drinkwater Malta

René Raaijmakers
Leestijd: 1 minuut

De zeewaterontziltingsinstallatie Pembroke op Malta heeft een door KSB ontwikkeld isobaar energieterugwinningssysteem in gebruik genomen. Met de Nederlandse technologie kost een kubieke meter ontzilt water voor Pembroke minder dan alternatieve systemen, zoals turbineaangedreven installaties. KSB claimt als eerste producent een dergelijk compleet pakket voor omgekeerde osmose aan te bieden. De exploitant van de installatie op Malta zegt door toepassing van moderne pompen en de geavanceerde drukuitwisselaars een derde aan energie te besparen.

Het KSB-systeem bestaat uit twee parallel werkende eenheden die door hydraulische krachtoverbrenging de energiekosten verlagen ten opzichte van de gangbare systemen die werken met turbines. Het belangrijkste onderdeel is een drukwisselaar, die de energie van de geconcentreerde pekel zonder mechanische omzetting direct aan het onbehandelde zeewater overdraagt. De elektronische regeling maakt het mogelijk alle bedrijfstoestanden van de omgekeerde-osmose-installatie te registreren en daarop te reageren met de pomp- en drukuitwisselaarregeling.

Ook de hogedrukpomp die de benodigde druk opwekt voor omgekeerde osmose is afkomstig van KSB. Daarnaast leverde het bedrijf uit Leidschendam-Voorburg de boosterpomp die de optredende drukverliezen in de drukuitwisselaarkringloop nivelleert.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content