Kenniswerkers moeten ASML’s metrologietechnologie impuls geven

René Raaijmakers
Leestijd: 4 minuten

Met de kenniswerkersregeling en de opening van het Dutch Joint Development Centre op het Flight Forum in Eindhoven lijkt de lichtstad – pardon, Brainport – voorgoed op de kaart te staan in Den Haag. Met honderdvijftig medewerkers is het ontwikkelcentrum verreweg het grootste project in de kenniswerkersregeling die de hightechindustrie een zetje moet geven in de dip. In totaal komt er 180 miljoen euro terecht bij kenniswerkers in Zuid-Nederland. Daarmee staat de regeling in Den Haag inmiddels bekend als ’het Eindhovense project‘.

Insiders wijzen erop dat het binnenslepen van de miljoenen voor een groot deel op het conto te schrijven is van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel. Hij kreeg in ieder geval het meeste applaus van alle opgetrommelde bobo‘s tijdens de officiële opening op het Flight Forum. ’Als deze regeling er niet was geweest en de industrie net zo had gereageerd als in voorgaande recessies, dan hadden jullie nu allemaal op straat gestaan‘, zei Van Gijzel afgelopen vrijdag tegen honderdvijftig kenniswerkers.

Renk Roborgh, directeur-generaal van het hoger onderwijs bij het ministerie van OC&W, was juichend over de kenniswerkersregeling. Volgens hem zal de intensieve samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en universiteiten de kloof tussen onderwijs en industrie helpen overbruggen. Daarom sprak hij de hoop uit dat de regeling ook na 2010 verder gaat. ’We gaan tijdens de formatie van het volgende kabinet op zoek naar instrumenten om dit structureel te kunnen financieren‘, aldus Roborgh.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login