ING: mbo moet studenten richting techniek sturen

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

Nergens is de vraag naar vakmensen zo groot als in de technische sector en het gat neemt de komende jaren alleen maar toe. Mbo-scholen zouden studenten daarom meer in de richting van de techniek moeten sturen, bijvoorbeeld via een numerus fixus bij opleidingen met een lage baankans. Dat schrijft het Economisch Bureau van de ING in een visiedocument over aansluiting tussen mbo en de arbeidsmarkt.

Volgens de bank dreigt het tekort met maar liefst 20 duizend technisch opgeleide vakmensen per jaar te groeien als er geen maatregelen getroffen worden. In andere sectoren is dat gat veel kleiner. Scholen zouden hierop moeten inspringen door duidelijke keuzes te maken in hun opleidingsaanbod. Volgens de ING zouden scholen bijvoorbeeld ook beter in hun eigen regio moeten kijken en vaker opleidingen schrappen als er lokaal weinig vraag is naar een specifieke beroepsgroep, of als een school in de buurt dezelfde opleiding al biedt. De overheid zou dit via de geldstromen kunnen stimuleren.

Daarnaast adviseert de ING om het techniekonderwijs beter te laten aansluiten met de praktijk, alhoewel er op dit vlak al veel gebeurt. Om techniekstudenten te motiveren en doorstroming te verbeteren, zou praktijkonderwijs een grotere rol moeten krijgen. Daarvoor moeten bedrijven wel hun verantwoordelijkheid nemen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login