FME ontstemd over EU-procedure weekmakers

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

FME vindt dat de Europese Commissie zich niet aan afspraken houdt over inperking van gebruik van gevaarlijke stoffen. De Commissie consulteert deze zomer lidstaten over de uitbreiding van de richtlijn Restriction of Hazardous Substances 2 (ROHS 2) met vijf weekmakers en heeft het Duitse Umweltbundesambt gevraagd te zoeken naar alternatieven. FME vindt dat in strijd met de afspraken tussen lidstaten en Commissie, zoals vastgelegd in de Reach-richtlijn aangaande chemische stoffen. Ook heeft de brancheorganisatie inhoudelijke kritiek op de Duitse studie.

Om tijd en kosten te besparen beperkt de Commissie ‘het wetenschappelijk onderzoek, onderzoek naar de economische impact, inspraak van stakeholders’, schrijft FME in een persbericht. ‘De industrie loopt nu en in de toekomst het risico dat om politieke redenen en niet op basis van inhoudelijke argumenten nieuwe stoffen toegevoegd worden aan ROHS 2. Dit is voor de industrie onacceptabel.’

Naast de bezwaren over de gevolgde procedure hebben FME en haar Europese koepel Orgalime ook inhoudelijk commentaar ingediend bij het Umweltbundesamt. Zij stellen dat de studie door vele aannames en onjuistheden onbruikbaar is voor besluitvorming. Ook de termijn waarop de stoffen verboden zouden worden, stelt de industrie voor grote problemen, stellen de criticasters.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login