De vliegende hand

Abeje Mersha is associate lector unmanned robotic systems bij Hogeschool Saxion. Ook onderzoeker en systeemingenieur Mark Reiling, onderzoeker Hanieh Esmaeeli en mechatronicalector Dirk Bekke werken bij Saxion.

Leestijd: 5 minuten

De huidige dronetechnologie beperkt zich tot het in de lucht brengen van sensoren. Die drones zijn handig om prachtige filmbeelden te schieten of voor inspecties op onbereikbare of gevaarlijke plaatsen. Drones die zijn uitgerust met snuffelsensoren helpen om schadelijke stoffen of geuren te detecteren. In essentie zijn zij onze ogen en neuzen in de lucht – teledetectie dus. De volgende stap is tele-interactie, oftewel handen in de lucht.

Het Raak-Pro-project Mars4Earth heeft de ambitieuze doelstelling om de eerste praktisch toepasbare, modulaire en autonoom vliegende hand te ontwikkelen. Mars4Earth staat voor ‘modular aerial robotic systems for sustainable living on Earth’. De partners uit de diverse domeinen van het consortium zijn: Groningen Seaports, Fieldlab Zephyros en Amperapark (energie), Drone4Agro (landbouw), Brandweer Twente en Dronexpert (veiligheid), Hogeschool Saxion, NHL-Stenden, Universiteit Twente, Wageningen UR, en de Fieldlabs TValley en Space53 (onderzoek). Saxion-lectoraat Mechatronica heeft als penvoerder van het project 1 miljoen euro subsidie ontvangen vanuit de Raak-Pro-regeling en het bedrijfsleven.

Het onderzoek richt zich op de vraag of het mogelijk is een prototype van een modulaire en autonome vliegende hand te ontwikkelen die fysiek kan interacteren met een realistische buitenomgeving, maar ook op de vraag welke mogelijkheden dat creëert. De combinatie van drone en robotarm biedt enorme voordelen voor onder meer veiligheid, efficiëntie en kosteneffectiviteit in verschillende toepassingsdomeinen. Binnen het Mars4Earth-project leggen we de nadruk op toepassingen in inspectie & onderhoud, safety & security en de landbouw.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login