De slim verbonden toekomst komt steeds dichterbij met IIoT

Raëma Zwaan
Leestijd: 5 minuten

Het Industrial Internet of Things is een werkwoord op zich. Het IoT wordt steeds populairder in de industrie. Uit cijfers in juli van dit jaar blijkt dat 66 procent van industriële organisaties aangeeft een IoT-strategie uit te voeren. IoT-projecten hebben daarbij een 14 procent hogere succesrate dan vijf jaar geleden en gemeenschappelijke uitdagingen zijn gehalveerd.

Industrial Internet of Things biedt enorme mogelijkheden om de productiviteit en efficiëntie van machines en processen te verbeteren. Het goede nieuws is dat IIoT voor vrijwel elk bedrijf binnen handbereik is. ‘Met de juiste hulp en de juiste tools kan elk bedrijf een IIoT-oplossing implementeren op basis van de eigen behoefte’, zegt Hans van ‘t Einde, salesmanager industry technologies bij Wago Nederland en verantwoordelijk voor industriële automatisering. Open oplossingen met een modulair karakter zijn daarvoor volgens hem bij uitstek geschikt.

De rol van IIoT in de productie

Hoe IIoT een rol speelt in de automatisering van productie kan het beste uitgelegd worden aan de hand van de evolutie van voorspellend onderhoud vanuit de maakindustrie. Productiebedrijven hebben behoefte aan inzicht in hun productiesystemen. Niet alleen voor het analyseren van data en het optimaliseren van de productielijnen zelf. Deze data kunnen ook bij uitstek gebruikt worden om energieverbruik te optimaliseren. Ook gedecentraliseerde systemen kunnen met behulp van Edge Devices vanuit een systeem op afstand worden gemonitord en gediagnostiseerd. Zo heeft de productiemanager toegang tot real time analyse en wordt kwaliteitscontrole over meerdere locatie gefacilieerd.

Het verbeteren van de efficiëntie van een productielijn is in de laatste jaren steeds makkelijker geworden. In het verleden is onderhoud een reactieve aangelegenheid geweest. Pas als een onderdeel stukging werd er onderhoud gepleegd. Op den duur werden er preventieve maatregelen genomen op vaste intervallen. Om bij te blijven bij de eisen van de markt is de noodzaak van voorspellend onderhoud gegroeid. Door steeds verdere automatisering van productielijnen is de hoeveelheid data die beschikbaar is voor de lijn evenzo gegroeid. De analyse van deze data geeft inzicht in de werking van de lijn; welke onderdelen vallen het eerst uit en is hier een patroon in te ontdekken? Vanuit daar is het een kleine stap naar voorgeschreven onderhoud, waarbij er automatisch gepland en voorbereid kan worden op storing.

Wago voorziet de markt van analyse tools, zowel de hardware als de software en support. Wago biedt de mogelijkheid om analyse toe te passen, zowel lokaal als op afstand via de cloud. Van ‘t Einde geeft aan dat het grootste struikelblok bij onderhoud liggen in de balans tussen mankracht en tijd. Word er te vroeg onderhoud gepleegd, dan loop je het risico op verspilling van middelen die beter op een ander tijdstip ingezet hadden kunnen worden. Wordt er te laat onderhoud gepleegd, dan heeft dat effect op de productie. ‘Zet de juiste mensen in op de juiste tijd en maak optimaal gebruik van de beschikbare middelen.’

De uitkomsten van een IIoT-analyse-applicatie wijzen voor zich:

– Verhoogde zichtbaarheid via een overzichtelijk dashboard

– Minder tijd aan troubleshooting door automatische foutdetectie

– Kostenreductie door de performance van het systeem te voorspellen

‘Met de Wago analyse- en visualisatietools kunnen we niet alleen bepalen wanneer het de optimale tijd is om onderhoud te plegen, maar gelijk via een MQTT-protocol een werkorder laten opstellen in het ERP-systeem. De applicatie is ook makkelijk te schalen naar meerdere productielocaties.’

Automatisering als noodzaak in elke sector van de industrie

Niet alleen de productie is een goed voorbeeld voor automatisering van processen. Denk aan de marine- en offshoresector waar inzicht in de werking van de scheepsmotoren van levensbelang is. Ook de procesindustrie of de energietechniek hebben behoefte aan efficiënte en transparante processen. In elke branche is er behoefte aan voorspellend en geautomatiseerd onderhoud. Dit zorgt ervoor dat er een systeemarchitectuur nodig is die voor elk proces toepasbaar is. Elke branche is ook nog eens onderhevig aan specifieke veiligheidseisen, certificaten en protocollen. Gecertificeerde producten met IIoT compatibiliteit zijn daarom onmisbaar.

Om met het IIoT te beginnen staan bedrijven voor een aantal uitdagingen, met name hoe de integratie aan te pakken. Er zijn grofweg drie opties te onderscheiden, namelijk bouwen, kopen en integreren, of volledig aanschaffen. De meest flexibele optie ligt in de combinatie kopen en integreren. Deze methode maakt het mogelijk om bewezen technologie in te zetten met de vrijheid om een groot deel van de oplossing zelf in te richten. In vergelijking met zelf de oplossing bouwen is deze methode sneller om op te zetten en te vermarkten. De mogelijkheid voor externe support of onderhoud van de oplossing is een pluspunt. Ook is er ruimte om ideeën en initiatieven te delen tussen alle stakeholders, waarbij de complexiteit van de oplossing naar eigen inzicht kan worden ingericht.

In de moderne markt waar steeds meer behoefte is aan automatisering, maar waar PLC-programmeurs steeds schaarser worden, groeit de vraag naar producten waarin alleen configuratie nodig is om deze in bedrijf te stellen. Een ander gevolg van meer vergaande automatisering is de hang naar steeds complexere visualisaties. Met Wago is dit op een plek te regelen. Werkend vanuit de oplossing voor het probleem, biedt Wago zowel de software en hardware voor elk automatiseringsvraagstuk. Het open platform biedt de mogelijkheid om functionaliteiten naar eigen wens aan te passen. De supportafdeling staat klaar om ondersteuning te verlenen, zowel in de integratie als daarna.

Begin met het einde in gedachten

Een succesvol IIoT-project begint met het vaststellen van doelen en uitkomsten. Waarbij alle stakeholders binnen het bedrijf begrip hebben van de vastgestelde doelen. Onderzoek wijst uit dat een balans tussen in-house en externe bronnen de meeste slagingskans geeft. Werken vanuit de oplossing is de grootste succesfactor.

Wago heeft deze trend gesignaleerd in de markt en heeft daarvoor een aparte afdeling opgericht die zich toespitst op een totaaloplossing. De afdeling Solutions biedt standaardoplossingen met de mogelijkheid deze klant specifiek in te richten. Vanuit de software die nodig is voor visualisatie en management van gegevens uit een machine wordt een plan gerealiseerd, inclusief hardware, integratie en support.

Nieuwe machines kunnen in de besturingskast volledig worden uitgerust met Wago-hardware, waarbij de software Solutions opties biedt voor de nieuwste innovaties. Breng ook verouderde industriële machines naar het nieuwe tijdperk met compacte producten, gespecialiseerde software en ondersteuning daar waar het nodig is. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het open karakter van de Wago-oplossingen voor de beste automatiseringsresultaten zorgt’, aldus Van ‘t Einde. ‘Wago werkt bijvoorbeeld met meerdere IoT-partners om end-to-end-oplossingen aan te bieden.’

Dit artikel is een bijdrage van Wago Nederland