De best genetwerkte fabriek staat in Nederland

Peter Laloli is projectmanager bij TNO.

Leestijd: 6 minuten

Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het koppelen van ict-systemen tussen bedrijven is meestal niet eenvoudig. De huidige praktijk is dat veel bedrijven dit oplossen met handwerk: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order over in het eigen systeem. In het Fieldlab Smart Connected Supplier Network wordt gewerkt aan oplossingen hiervoor. Naar schatting kan een veilige, efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel twintig procent schelen in kosten en fouten. 

Nieuwe productietechnologieën en de snelle ontwikkelingen binnen de ict bieden de industrie veel nieuwe kansen. Het gaat niet alleen om nieuwe manieren van produceren en nieuwe businessmodellen, maar ook om nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven binnen de keten en over ketens heen. Juist voor de hightech maakindustrie biedt de digitalisering kansen om sneller, flexibeler en efficiënter samen te werken. Die keten bestaat uit een relatief klein aantal eindfabrikanten (oem’s) en een groot netwerk van soms wel vijf lagen toeleveranciers die samen hightech producten geheel volgens specificaties van de klant maken. Met een digitaal geïntegreerde hightech maakindustrie waar automatisch bedrijfsinformatie (prijzen, orders, levertijden, productiestatus, et cetera) en productinformatie (bijvoorbeeld specificaties, versies van tekeningen) worden uitgewisseld, kan één virtuele fabriek voor low-volume, high-mix, high-complexity producten ontstaan. De hele keten kan hierdoor sneller nieuwe en betere producten op maat en in een grotere variëteit ontwerpen, ontwikkelen, testen en produceren.

Maar dat kan toch allemaal al, zult u denken. Deels klopt dat. Technologisch is het inderdaad mogelijk de informatie-uitwisseling tussen bedrijven te automatiseren en digitaal gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld via traditionele electronic data interchange (edi). In een aantal industriële sectoren gericht op massaproductie, waaronder de automotive-industrie, zijn op dit gebied positieve ervaringen opgedaan. In deze sectoren voeren eindfabrikanten een sterke regie en zijn processen gestandaardiseerd. De bedrijven werken hierdoor veelal met dezelfde systemen en applicaties waardoor de automatisering van de informatie-uitwisseling relatief gemakkelijk te realiseren is.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login