Blokss Consultancy & Training gaat door

Alexander Pil
Leestijd: 1 minuut

Hoewel oprichter/eigenaar Peter Bloks onlangs uitstapte, zet Blokss Consultancy & Training de activiteiten voort. Medeoprichter Rob van Oss zal de kar gaan trekken bij het bedrijf uit Oss dat zich richt op het verbeteren van de efficiency, het verhogen van de productiviteit en het verlagen van de kosten, vooral in de maakindustrie.

‘Om medewerkers in een veranderproces mee te krijgen, is het niet alleen belangrijk helder te laten zien waar de verborgen verliezen zitten, maar het is ook essentieel om voor henzelf inzichtelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van de aanpassingen in de werkwijze’, legt Van Oss uit. ‘Belangrijk is dus na te gaan waar medewerkers in het proces last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan lange wacht- of zoektijden, complexe procedures die keer op keer doorlopen moeten worden, niet goed werkende logistieke systemen of slechte leverbetrouwbaarheid. Na een uitvoerige analyse wordt dan namelijk vrij snel duidelijk wat de sterke punten zijn van mensen, methoden en machines. Door die bevindingen vervolgens inzichtelijk te maken voor de betrokkenen ontstaat acceptatie voor verandering. Alleen op deze wijze is het mogelijk om in relatief korte tijd fors te besparen op kosten, de efficiency te verhogen en bij te dragen aan een verbeterde motivatie van het personeel.’

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login