Advies: beperk onderzoek wanbeleid ASMI

Leestijd: 1 minuut

Advocaat-generaal Vino Timmerman adviseert de Hoge Raad het onderzoek naar wanbeleid bij ASMI in te perken. Grootaandeelhouder Arthur del Prado en de Stichting Continuïteit ASMI hadden het hoogste rechtsorgaan gevraagd de door de Ondernemingskamer opgestarte procedure helemaal te staken. De benoeming van Del Prado tot adviseur van de raad van commissarissen en de opstelling van deze toezichthouders, de benoeming van zijn zoon Chuck tot topman en de informatieverschaffing aan de aandeelhouders moeten echter wel degelijk onder de loep genomen worden, zegt de advocaat-generaal. Ook de rechtmatigheid van de beschermingsconstructie van aandelen die de Stichting opwierp om de activistische aandeelhouders Fursa en Hermes de wind uit de zeilen te nemen, moet onderdeel van het onderzoek blijven uitmaken.

Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag. Timmerman gaat wel mee met Del Prado en de Stichting in hun stellingname dat ASMI strategisch solide te werk is gegaan en voldoende met de inbreng van de ontevreden aandeelhouders heeft gedaan. Het lopende onderzoek zou deze twee punten buiten beschouwing moeten laten, maar daarover moet de Hoge Raad nog beslissen. Adviezen van de advocaat-generaal zouden bijna altijd worden overgenomen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login