Zet niet te hoog in bij salarisgesprek

Reading time: 3 minutes

Author:

H.B. vraagt:

Ik ben manager bij een embedded-softwarehuis. Binnenkort starten wij weer met de jaarlijkse evaluatiegesprekken en de aansluitende salarisronde. Een van mijn medewerkers verkondigt al een paar weken dat hij een fikse verhoging verwacht. Deze jongen presteert inderdaad goed, maar vorig jaar heeft hij ook al het onderste uit de kan gehaald. Hij heeft toen zover doorgeduwd dat hij een grote salarissprong kon maken. Nu is de koek op. Er is geen ruimte in het salarisgebouw noch in mijn budget voor weer een verhoging. Hij speelt het echter hard. Hij heeft collega‘s in de VS gevraagd zijn functioneren te beoordelen om me zo van zijn gelijk te overtuigen. Ik wil hem graag behouden, maar kan geen kant op. Hoe pak ik dit aan?

De headhunter antwoordt:

Je collega anticipeert kennelijk op een harde strijd om de door hem zozeer gewenste loonsverhoging. Omdat hij ook wel aanvoelt hoe jij erover denkt, heeft hij deze merkwaardige zet uit de hoge hoed getoverd. Het lijkt wel alsof hij een spontane 360 graden feedbacksessie heeft geïnitieerd.

Je moet hem nageven: hij heeft wel lef. Hij kan namelijk ook aardig zijn neus stoten. Je weet namelijk niet van te voren hoe mensen reageren. Door zijn onnadenkendheid heeft hij heel wat veroorzaakt. Hij stelt jou namelijk op een onaanvaardbare manier voor het blok. In het openbaar, voor het oog van het hele bedrijf. Ik kan mij voorstellen dat je hier op zijn minst een geïrriteerd gevoel aan hebt overgehouden. Ook andere toeschouwers zullen hun wenkbrauwen optrekken bij deze ’tour de force‘. Wanneer je deze methode accepteert, zou dit tot nare taferelen kunnen leiden tijdens de jaarlijkse salarisronde. Daarom zijn de ogen op jou gericht. Wanneer je niet adequaat optreedt, wordt je gezag aangetast. Ik zou hier niet te licht over denken. Je geloofwaardigheid als manager staat op het spel. Deze affaire kan dan zelfs voor jou zelf nog onverwachte gevolgen hebben.

Hoe te handelen? Je geeft zelf aan dat je de medewerker graag wilt behouden. Ik zou de medewerker uitnodigen voor een gesprek op jouw kamer. Zorg dat een ander lid van het managementteam aanwezig is, bij voorkeur de personeelsmanager. Vraag de medewerker om een verklaring voor zijn gedrag. Leg hem de situatie uit en overtuig hem op kalme toon dat dit niet de juiste manier is om een salarisverhoging te krijgen. Wanneer je de juiste toon vindt, zal hij inzien dat hij een behoorlijke misstap heeft gemaakt. Je kunt hem een waarschuwing geven in verband met het voorval. Waarschijnlijk is het zelfs sterker hem uitdrukkelijk geen waarschuwing te geven (die in het personeelsdossier terechtkomt) en het voorval te bestempelen als een ongelukkige vergissing. In het gesprek kun je wel aangeven dat een en ander een rol zal spelen bij zijn beoordeling en dat je door deze situatie onmogelijk zult kunnen toegeven aan zijn wens tot salarisverhoging. Wanneer hij enig inzicht heeft in mensen en verhoudingen, zal hij begrip hebben voor je beslissing.

Wat je verder moet doen, is het voorval en het gesprek dat je aansluitend hebt gehad in het Nederlandse managementteam bespreken. Hierdoor voorkom je dat je medemanagers een verkeerd beeld van de situatie kunnen krijgen. Zo kun je een hoop narigheid voorkomen. Als laatste stap zul je de Amerikaanse organisatie moeten inlichten. Zorg in ieder geval dat het management geïnformeerd is over de aanpak en het resultaat.