Kort nieuws

Zes miljoen naar vermarkten nanotechnologie

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

De komende tijd proberen zo’n 26 NanonextNL-projecten hun technologie versneld naar de markt te brengen. Zestien daarvan hebben reeds met succes een valorisatieprogramma doorlopen om de marktrijpheid van hun producten te toetsen en daarna 125 duizend euro subsidie ontvangen om de businesscase te realiseren. Naar verwachting nog eens tien zullen zich met 100 duizend euro per project bij hen voegen. Inclusief eigen middelen bedraagt de totale investering zes miljoen euro. Zeven nano-ondernemers proberen op de Nanocity-conferentie 5 en 6 oktober in Amersfoort met een pitch geld op te halen bij investeerders. Daarnaast worden er 25 prototypes en demonstrators getoond.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content