Website helpt zoeken naar innovatiepartners

Reading time: 1 minute

Author:

De overheid heeft een website ingesteld om te zoeken naar publieke en private partijen die aan innovatie werken op verschillende gebieden. www.mikk.nl, wat staat voor Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas, kan gebruikt worden om te zoeken naar partners voor innovatieplannen. Op de website staan alle Kennis- en Innovatiethema‘s van Nederland en de EU. Per thema staan er bovendien factsheets met gegevens over de wetenschappelijke of economische potentie en het (publieke) geld dat daarvoor gereserveerd is.

De website moet ook een platform vormen voor het uitwisselen van informatie en het voeren van discussies. De website is een initiatief van Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI), een interdepartementale projectgroep op het gebied van Innovatie.