Kort nieuws

VSNU vindt verscherping exameneisen te beperkt

Leestijd: 1 minuut

Volgens de koepelvereniging van de Nederlandse universiteiten VSNU mag staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW de eindexameneisen best wat meer verzwaren. Vorige week kondigde zij aan dat vanaf het schooljaar 2011-2012 hooguit één vijf wordt getolereerd voor de drie basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook mogen leerlingen een onvoldoende voor het centraal examen dan niet langer compenseren met de schoolonderzoeken.

De Hbo-raad toonde zich direct opgetogen over de zwaardere eisen. De VSNU zegt nu dat de basisvakken zo belangrijk zijn dat er eigenlijk voor alle drie een voldoende moet prijken op de eindlijst. De koepelvereniging volgt daarmee het advies van de Onderwijsraad van vorig jaar. Minister Plasterk wilde dat niet overnemen, omdat de helft van de scholieren dan zou zakken voor zijn eindexamen. Volgens het Cito valt dat mee: een kwart van de examenkandidaten zou vorig jaar zijn gezakt volgens de zwaardere eisen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content