VSNU laakt opheffing Fes

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

De koepelorganisatie van universiteiten VSNU slaat in een brief aan de Tweede Kamer alarm over de geplande opheffing van het Fonds Economische Structuurversterking (Fes). Het verdwijnen van het aardgaspotje, waarmee in het verleden veel onderzoeks- en innovatieprogrammaā€˜s werden gefinancierd, staat haaks op de ambitie tot de top vijf van de wereld te behoren, schrijft de VSNU.

ā€™De ingreep in Fes zou de sluiting betekenen van tientallen innovatie- en onderzoekscoƶperaties en dus het einde van duizenden banen voor jonge researchers in binnen- en buitenland, met een evenredige vermindering van de Nederlandse aantrekkingskracht voor toptalent. Het zou een groot goed zijn wanneer de regering bij de eerste de beste gelegenheid zou toezeggen het Fes-gat te compenseren om zo de Nederlandse concurrentiepositie te behoudenā€˜, aldus het universitaire samenwerkingsverband.

Vorig jaar schaarde het voltallige parlement zich achter een voorstel om de Nederlandse kenniseconomie niet te laten lijden onder de aanstaande bezuinigingen. Tenzij er additionele middelen worden vrijgemaakt ter compensatie – hetgeen in tijden van krapte niet waarschijnlijk lijkt – breekt het regeerakkoord echter met die belofte. Uit een rondgang van Bits&Chips langs verschillende innovatie-experts blijkt dat ook zij de opheffing van de Fes als uitermate schadelijk betitelen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login