VSNU en LSVB laken miljoenennota

Reading time: 2 minutes

Author:

Prinsjesdag lijkt een slechte dag te zijn geweest voor het hoger onderwijs en onderzoek. Zowel de landelijke studentenvakbond (LSVB) als de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten (VSNU) reageren verbolgen op de miljoenennota. ’Schijnheiligheid is troef‘, zegt VNSU-voorzitter Sijbolt Noorda. ’De regering claimt onderwijs en onderzoek van belang te vinden, maar bezuinigt op vier manieren op de universiteiten.‘ Hij doelt daarmee op de bevriezing van de docentenlonen, de verlaging van de studentenvergoeding, het terugschroeven van de Fes-gelden en het niet nakomen van eerder aangegane verplichtingen.

Een van de bezuinigingen treft de Kennis- en Innovatie-poot van het Fonds Economische Structuurversterking (de Fes), dat wordt gefinancierd uit de aardgasbaten. Volgens de plannen bedraagt het budget in 2015 nog maar 245 miljoen euro, tegen 658 miljoen euro dit jaar. Daarmee wordt een belangrijke financierder van onderzoek en innovatie gekortwiekt.

Daarnaast worden de salarissen van docenten bevroren. De totale vergoeding die universiteiten en hogescholen ontvangen voor studenten blijft de komende jaren gelijk. Met het stijgende aantal studenten resulteert dat in een daling van de vergoeding per student.

Daarnaast wordt een streep gezet door een aantal subsidies en maatregelen. De LSVB zegt dat er 100 miljoen euro wordt overgeheveld van het onderwijs naar de staatsschuld. Dit betreft onder meer geld voor de hbo-masters en het verminderen van studie-uitval. Ook het salaris van docenten is hierin meegenomen.

De VSNU beschuldigt het kabinet er ook van dat het verplichtingen niet nakomt die in 2007 zijn aangegaan, zoals financiering voor onderzoek bij alfa en gamma en middelen voor geesteswetenschappen. Universiteiten zouden hier al wel kosten voor hebben gemaakt.

Uit de stukken blijkt verder dat het Rubicon-programma van de NWO volgend jaar niet wordt voortgezet. Deze subsidie is bedoeld om pas gepromoveerden een of twee jaar naar het buitenland te sturen. De overige NWO-subsidies blijven min of meer intact.