Kort nieuws

VS willen meer kenniswerkers toelaten

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

De Verenigde Staten willen voortaan jaarlijks 95 duizend tijdelijke verblijfsvergunningen voor technische specialisten uitgeven. Dat is 30 duizend meer dan het huidige quotum, maar 30 duizend minder dan waar het bedrijfsleven om had gevraagd. Met het H1B-visum kunnen buitenlandse specialisten maximaal zes jaar in de VS werken. Traditioneel vormen deze vergunningen een heet hangijzer aan de andere kant van de oceaan. Tegenstanders menen dat ze hightechbanen voor Amerikanen wegkapen en dat ze de brain drain vanuit andere landen vergroten. Voorstanders claimen dat de visa voorkomen dat bedrijven wegens gebrek aan gekwalificeerd personeel uit de VS vertrekken.

De controverse heeft de Amerikaanse overheid doen besluiten om het aantal uitgegeven visa te beperken tot 65 duizend stuks per jaar, alhoewel ze dit rond de millenniumwisseling tijdelijk verhoogde tot 130 duizend en later zelfs tot 195 duizend. Vanwege de oplevende economie neemt de vraag naar buitenlandse specialisten nu opnieuw toe en was het quotum voor het fiscale jaar 2006, dat op 1 oktober begon, al na twintig dagen bereikt. Daarom vroeg het bedrijfsleven om een verhoging met 60 duizend stuks. De werknemersorganisatie voor elektronicaspecialisten IEEE-USA was hier fel tegen gekant omdat het juist slecht gesteld is met de werkgelegenheid in de elektronicasector. De werkgeversorganisaties claimen echter dat ze binnen de VS niet de geschikte werknemers kunnen vinden.

Het invloedrijke gerechtelijk comité van de Amerikaanse senaat heeft nu ingestemd met een verhoging van het aantal H1B-verblijfsvergunningen met 30 duizend tot 95 duizend stuks. Daarmee is de kans groot dat de senaat uiteindelijk ook zijn goedkeuring verleent. Het bedrag dat bedrijven voor een vergunning moeten betalen gaat onder het voorstel met 500 dollar omhoog naar 2685 dollar.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content