Vraag het de headhunter

Reading time: 3 minutes

Author:

B.C. vraagt:

Ik ben een IC-designengineer uit Engeland en woon en werk sinds ruim een jaar in Nederland. Op mijn baan heb ik niets aan te merken maar mijn privésituatie is alles behalve plezierig. Mijn vriendin woont nog in Londen en wil niet naar Nederland verhuizen. Aanvankelijk zou ze komen zodra ik een beetje gesetteld zou zijn, maar toen werd haar moeder ziek en nu heeft ze zo veel zorgtaken dat het voor haar onmogelijk is te komen. Bovendien is ze zeven maanden zwanger en wil ze liever het kind krijgen in haar eigen omgeving.

Het valt me zwaar om contact te maken met de Nederlanders. Tijdens kantooruren is er niets aan de hand maar daarna verdwijnt iedereen naar huis. In al die tijd ben ik nog door geen enkele collega thuis uitgenodigd. Om voor je sociale contacten maar steeds naar restaurants en bars te gaan, gaat op den duur vervelen. Ik voel me hierdoor danig gefrustreerd en geĂŻsoleerd. Bovendien is het lastig om de taal machtig te worden. Ik ben gestopt met mijn taalcursus omdat ik in de praktijk toch prima uit de voeten kan. Mijn verwoede pogingen Nederlands te spreken bij de bakker lopen zelfs op niets uit omdat de verkoopster gewoon in het Engels antwoord geeft. Ligt het aan mij of is Nederland niet echt een geschikt land om als kenniswerker je brood te verdienen?

De headhunter antwoordt:

Doordat Nederlanders bijna allemaal Engels en vaak nog meerdere talen spreken, is Nederland juist bij uitstek een geschikt land voor kenniswerkers. Ook zijn Nederlanders niet zo gesloten als je aangeeft.

De situatie met je vriendin is echter herkenbaar en erg vervelend. Hierdoor kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door niet gelijktijdig met je partner de overstap te maken, kunnen er allerlei omstandigheden opdoemen die de verhuizing voor de partner beletten. Dit heb ik bij diverse mensen gezien. Aan de andere kant, ook wanneer je wel samen verhuist, kunnen familieomstandigheden aanleiding zijn voor een terugkeer. Situaties als deze zijn eigenlijk inherent aan internationale arbeidsmigratie. Partners overleven een latrelatie meestal wel een tijdje, maar na verloop van tijd ontstaat er doorgaans een moment waarop ze een keuze moeten maken. Het resultaat is dan verkassen naar een door beide partners gewenste plek Ăłf het einde van de relatie.

Indien je je vriendin niet kunt overtuigen naar Nederland te komen, zul je uiteindelijk zelf de consequentie moeten trekken. Met je specialisatie moet het toch mogelijk zijn in de buurt van haar woonplaats een nieuwe baan te vinden. Schrijf je daarom in bij gespecialiseerde recruitmentbureaus en plaats je cv op de relevante jobsites. Stel je netwerk in werking en benader rechtstreeks bedrijven die voor jou interessant kunnen zijn. Wanneer het niet snel genoeg gaat, kun je wellicht nog cursussen volgen die je aantrekkelijkheid voor de markt verhogen.

Voor zover je nog tijd overhoudt voor sociale contacten zou je misschien eens iemand kunnen uitnodigen om op bezoek te komen of om samen iets te doen. Bedenk eens iets. Je moet van je tijd hier immers nog wel iets proberen te maken. Misschien heb je tot heden wel een beetje te weinig initiatief getoond op dit vlak. In jouw stad zijn vele mogelijkheden om mensen te ontmoeten door sport, cultuur, universiteit of anderszins.